Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Usmernenia týkajúce sa posúdenia schopnosti národných koordinačných centier spravovať finančné prostriedky na plnenie poslania a cieľov stanovených v nariadení (EÚ) 2021/887

V tomto dokumente sa uvádzajú usmernenia o potrebnej kapacite národného koordinačného centra na riadenie finančných prostriedkov EÚ, ako aj o tom, ako bude Komisia túto kapacitu posudzovať. Príloha obsahuje formulár žiadosti, ktorý sa má poslať Komisii.

Stiahnuté

DE: Anhang (.PDF)
Stiahnuť 
DE: Mitteilung (.PDF)
Stiahnuť 
EN: Annex (.PDF)
Stiahnuť 
EN: Communication (.PDF)
Stiahnuť 
FR: Annexe (.PDF)
Stiahnuť 
FR: Communication (.PDF)
Stiahnuť