Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Hiroshima Process internationale vejledende principper for avancerede AI-systemer

De internationale vejledende principper for organisationer, der udvikler avancerede AI-systemer, har til formål at fremme sikker og pålidelig kunstig intelligens på verdensplan og vil give vejledning til organisationer, der udvikler og anvender de mest avancerede AI-systemer, herunder de mest avancerede grundmodeller og generative AI-systemer.

©GettyImages

Denne ikkeudtømmende liste over vejledende principper drøftes og udarbejdes som et levende dokument, der bygger på OECD's eksisterende AI-principper som reaktion på den seneste udvikling inden for avancerede AI-systemer, og har til formål at bidrage til at udnytte fordelene og håndtere de risici og udfordringer, som disse teknologier medfører. Disse principper bør gælde for alle AI-aktører, når og hvor det er relevant, for at dække udformning, udvikling, udbredelse og anvendelse af avancerede AI-systemer.

Downloadede filer

Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI system
Download