Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Medzinárodné usmerňujúce zásady pre pokročilý systém umelej inteligencie v Hirošimskom procese

Cieľom medzinárodných hlavných zásad pre organizácie, ktoré vyvíjajú pokročilé systémy umelej inteligencie, je podporovať bezpečnú, chránenú a dôveryhodnú umelú inteligenciu na celom svete a poskytovať usmernenia organizáciám, ktoré vyvíjajú a používajú najvyspelejšie systémy umelej inteligencie vrátane najpokročilejších základných modelov a generatívnych systémov umelej inteligencie.

©GettyImages

O tomto neúplnom zozname usmerňujúcich zásad sa diskutuje a vypracúva sa ako živý dokument, ktorý vychádza z existujúcich zásad OECD v oblasti umelej inteligencie v reakcii na nedávny vývoj v oblasti pokročilých systémov umelej inteligencie a má pomôcť využiť prínosy a riešiť riziká a výzvy, ktoré tieto technológie prinášajú. Tieto zásady by sa mali vzťahovať na všetkých aktérov umelej inteligencie, ak a podľa potreby zahŕňajú navrhovanie, vývoj, zavádzanie a používanie pokročilých systémov umelej inteligencie.

Stiahnuté

Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI system
Stiahnuť