Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Международни ръководни принципи на процеса от Хирошима за усъвършенствана система с ИИ

Международните ръководни принципи за организациите, разработващи усъвършенствани системи с ИИ, имат за цел да насърчават безопасен, сигурен и надежден ИИ в световен мащаб и ще предоставят насоки за организациите, разработващи и използващи най-модерните системи с ИИ, включително най-напредналите основни модели и генеративни системи с ИИ.

©GettyImages

Този неизчерпателен списък с ръководни принципи се обсъжда и разработва като динамичен документ, който се основава на съществуващите принципи на ОИСР за ИИ в отговор на последните развития в усъвършенстваните системи с ИИ и има за цел да спомогне за оползотворяване на ползите и справяне с рисковете и предизвикателствата, породени от тези технологии. Тези принципи следва да се прилагат за всички участници в ИИ, когато и когато е приложимо, за да обхванат проектирането, разработването, внедряването и използването на усъвършенствани системи с ИИ.

Документи за изтегляне

Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI system
Изтегляне