Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen åbner opfordringer til at investere 42 mio. EUR i digitale færdigheder

Europa-Kommissionen har i dag åbnet et nyt sæt indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa med fokus på højtudviklede IT-færdigheder.

Commission opens calls to invest €42 million in digital skills

European Commission

Indkaldelserne er tilgængelige for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU's medlemsstater, EØS-lande og associerede lande.

Det er afgørende for en vellykket digital omstilling og derfor et centralt mål i EU's digitalekompas 2030 at sikre, at EU har mindst 20 mio. IKT-specialister beskæftiget, samtidig med at kønsbalancen på dette områdefremmes. 42 mio. EUR i finansiering vil blive investeret i projekter, der bidrager til at nå dette mål senest i 2030.

En finansiering på 30 mio.EUR vil bidrage til at udforme og levere uddannelsesprogrammer inden for avancerede digitale færdigheder for udviklere og brugere af avancerede digitale teknologier. Disse vil blive oprettet af konsortier af uddannelses-, erhvervs- og forskningsorganisationer. Desuden vil en koordinerings- og støtteaktion med investeringer på 2 mio. EURbidrage til at analysere de højtudviklede behov for digitale færdigheder i Europa på de vigtigste digitale områder og strategiske sektorer.

For at bidrage til at afhjælpe manglen på fagfolk inden for cybersikkerhed i EU investeres der 10 mio.EUR i lanceringen af akademiet for cybersikkerhedsfærdigheder. Dette vil finansiere gennemførelsen af nye kurser og opskalering af vellykkede uddannelser med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) og offentlige forvaltningers behov.

Der vil blive afholdt en informationsdag den 12. december 2023. Yderligere oplysninger og registreringsoplysninger findes påplatformen for digitale færdigheder og job.

Frist for indkaldelsen: 21. marts 2024. Yderligere oplysninger om ansøgning om tilskud til disse indkaldelser af forslag og de relevante emner er tilgængelige online.