Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija objavljuje pozive na ulaganje 42 milijuna eura u digitalne vještine

Europska komisija danas je objavila novi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa rada za razdoblje 2023. 2024. u okviru programa Digitalna Europa, s naglaskom na naprednim digitalnim vještinama.

Commission opens calls to invest €42 million in digital skills

European Commission

Pozivi su dostupni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemalja EGP-a i pridruženih zemalja.

Osiguravanje da EU zapošljava najmanje 20 milijuna stručnjaka za IKT uz istodobno promicanje rodne ravnoteže u tom području ključno je za uspješnu digitalnu transformaciju, a time i temeljni ciljDigitalnog kompasa EU-a do 2030. Sredstva uiznosu od 42 milijunaEUR uložit će se u projekte kojima se pridonosi postizanju tog cilja do 2030.

Sredstvima u iznosu od30 milijuna eura pomoći će se u osmišljavanju i provedbi obrazovnih programa u području naprednih digitalnih vještina za programere i korisnike naprednih digitalnih tehnologija. Osnovat će ih konzorciji obrazovnih, poslovnih i istraživačkih organizacija. Osim toga, mjere koordinacije i potpore, s ulaganjima u vrijednosti od2 milijuna EUR, pomoći će u analizi potreba za naprednim digitalnim vještinama u Europi u ključnim digitalnim područjima i strateškim sektorima.

Kako bi se riješio problem nedostatka stručnjaka u području kibersigurnosti u EU-u, u pokretanje Akademije za vještine u području kibersigurnosti ulaže se 10 milijunaeura. Time će se financirati provedba novih osposobljavanja i širenje uspješnih osposobljavanja s posebnim naglaskom na potrebe malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) i javne uprave.

Informativni dan organizirat će se 12. prosinca 2023. Više informacija i pojedinosti o registraciji dostupno je naplatformi za digitalne vještine i radna mjesta.

Rok za ovaj poziv je 21. ožujka 2024. Više informacija o podnošenju zahtjeva za bespovratna sredstva za te pozive na podnošenje prijedloga i relevantne teme dostupno je na internetu.