Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen iværksætter nye indkaldelser med henblik på at investere over 122 mio. EUR i digitale teknologier og kompetencer

Kommissionen indledte i dag den første række indkaldelser af forslag under det vigtigste arbejdsprogram for programmet for et digitalt Europa 2023-2024 for at styrke digitale teknologier og kompetencer i hele EU.

slide showing 4 people using digital devices and icons representing different work areas such as health, cybersecurity - in the middlle of the slide a text with words Digital Europe Programme

Copyright European Commission

Indkaldelserne til en værdi af over 122 mio. EUR er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande.

Denne investeringsrunde vil dække området opbygning af tillid til den digitale omstilling med 32 mio. EUR til projekter vedrørende et netværk af centre for sikkert internet, der skal hjælpe mindreårige med at tackle onlinerisici og sætte borgerne i stand til anonymt at indberette materiale, der viser seksuelt misbrug af børn online.

Der vil også være investeringer i knudepunkterne i det europæiske observatorium for digitale medier, der bidrager til bekæmpelsen af desinformation i hele Europa, EU's energibesparelsesreferenceramme, som vil lette udviklingen af en applikation, der skal hjælpe borgerne med at reducere energiforbruget, samt et IT-system til støtte for fjernelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn.

Derudover vil 31 mio. EUR støtte projekterpå dataområdet med investeringer iGenome for Europe-projektet med henblik på at oprette en europæisk referencegenomdatabase, der vil fremme banebrydende fremskridt inden for forskning, innovation, sygdomsforebyggelse og levering af sundhedsydelser.

Projekter inden for cloud-til-edge infrastruktur vil modtage 25 mio. EUR i tilskud til støtte for det centrale cloud-projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI), som vil støtte og formidle "cloud-to edge" -resultaterne af IPCEI samt støtte udviklingen af en sikker samarbejdsplatform for luftfarts- og sikkerhedsindustrien.  

Der vil også være 18 mio. EUR til projekter inden for kunstig intelligens og 16 mio. EUR til fremme af avancerede digitale færdigheder med finansiering til styrkelse af færdigheder inden for halvledere samt styrkelse af unge elevers digitale færdigheder med fokus på unge piger.

Ansøgningsfristen for disse indkaldelser er den 26. september 2023, og oplysninger om ansøgninger er tilgængelige online. Yderligere indkaldelser under arbejdsprogrammet for 2023-2024 vil blive offentliggjort i slutningen af maj og senere i år. Arbejdsprogrammet for 2023-2024 har et samlet budget på 909,5 mio. EUR, hvoraf 392 mio. EUR vil blive anvendt til aktioner i 2023.

 Hovedarbejdsprogram for 2023-2024