Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen glæder sig over nye foranstaltninger til fremme af udrulningen af gigabitnet

Kommissionen glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forordningen om gigabitinfrastruktur, som Kommissionen foreslog den 23. februar 2023. Aftalen kommer samtidig med vedtagelsen af henstillingen om reguleringsmæssig fremme af gigabitkonnektivitet (gigabithenstillingen).

Commission welcomes new measures to boost the rollout of gigabit networks

iStock Photo Getty Images +

Med forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) indføres en række foranstaltninger, der skal forenkle og fremskynde udrulningen af net med meget høj kapacitet, såsom fibernet og 5G, ved at mindske den administrative byrde og omkostningerne ved etablering. Fuld adgang til gigabitnet og udrulningen af 5G-effektive net i alle befolkede områder er centrale elementer til støtte for den digitale omstilling af den europæiske økonomi og det europæiske samfund som fastsat i EU's digitale omstillingsmål for 2030, politikprogrammet for det digitale årti.