Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af NIS-direktivet i Malta

Denne side giver status over gennemførelsen af NIS-direktivet i Malta og kontaktpunkter.

Indholdet vil blive ajourført gradvist, da der vil blive stillet oplysninger til rådighed for Kommissionen, uden at dette berører den formelle vurdering af, om gennemførelsesforanstaltningerne er i overensstemmelse med kravene i NIS-direktivet. 

Status for gennemførelsen

Gennemført.

National strategi for net- og informationssystemers sikkerhed

Detaljer tbd.

Enkelt kontaktpunkt

Enheden til beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur

Adresse: Indenrigs- og sikkerhedsministeriet 201, Valletta VLT 1433

E-mail: maltacip@gov.mt

Telefon: + 356 2568 9800

National kompetent myndighed for DSPs

Det samme som det centrale kontaktpunkt.

Nationale kompetente myndigheder for OES

Det samme som det centrale kontaktpunkt.

National CSIRT

CSIRTMalta

E-mail: csirtmalta@gov.mt

Telefon: + 356 2122 1334

Se også

Det store billede

Status for gennemførelsen af NIS-direktivet

Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at NIS-direktivet gennemføres i national lovgivning.

Se også