Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af NIS-direktivet i Malta

Denne side giver status over gennemførelsen af NIS-direktivet i Malta og kontaktpunkter.

    Maltas flag

Indholdet vil blive ajourført gradvist, da der vil blive stillet oplysninger til rådighed for Kommissionen, uden at dette berører den formelle vurdering af, om gennemførelsesforanstaltningerne er i overensstemmelse med kravene i NIS-direktivet. 

Status for gennemførelsen

Gennemført.

National strategi for net- og informationssystemers sikkerhed

Detaljer tbd.

Enkelt kontaktpunkt

Enheden til beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur

Adresse: Indenrigs- og sikkerhedsministeriet 201, Valletta VLT 1433

E-mail: maltacip@gov.mt

Telefon: + 356 2568 9800

National kompetent myndighed for DSPs

Det samme som det centrale kontaktpunkt.

Nationale kompetente myndigheder for OES

Det samme som det centrale kontaktpunkt.

National CSIRT

CSIRTMalta

E-mail: csirtmalta@gov.mt

Telefon: + 356 2122 1334

Se også

Det store billede

Status for gennemførelsen af NIS-direktivet

Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at NIS-direktivet gennemføres i national lovgivning.

Se også