Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Võrgu- ja infoturbe direktiivi rakendamine Maltal

Sellel lehel antakse ülevaade võrgu- ja infoturbe direktiivi rakendamise seisust Maltal ja kontaktpunktidest.

Sisu ajakohastatakse järk-järgult, kuna teave tehakse komisjonile kättesaadavaks, ilma et see piiraks ülevõtmismeetmete võrgu- ja infoturbe direktiivi nõuetele vastavuse ametlikku hindamist. 

Ülevõtmise seis

Üle võetud.

Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse riiklik strateegia

Detailid tbd.

Ühtne kontaktpunkt

Elutähtsa infoinfrastruktuuri kaitse üksus

Aadress: Sise- ja riikliku julgeoleku ministeerium 201, Valletta väina tänav VLT 1433

E-posti aadress: maltacip@gov.mt

Telefon: + 356 2568 9800

Riiklik pädev asutus DSPs puhul

Sama, mis ühtne kontaktpunkt.

OESiriiklikud pädevad asutused

Sama, mis ühtne kontaktpunkt.

Riiklik CSIRT

CSIRTMalta

E-posti aadress: csirtmalta@gov.mt

Telefon: + 356 2122 1334

Seotud sisu

Üldpilt

Võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmise seis

Komisjon teeb koos Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmine siseriiklikesse õigusaktidesse.

Vaata lisaks