Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Taide ja digitaalisuus: Luovuuden lisääjinä Euroopan teollisuudessa, alueilla ja yhteiskunnassa

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on STARTS-ohjelman hengessä mahdollistaa teknologian/talouden ja alueellisen kehityksen taiteen väliset ristikkäisvaikutukset tukemalla alueellisten STARTS-keskusten perustamista tällaisten ristikkäisvaikutusten katalysaattoreina. Taiteen ja teknologian väliset synergiat edistävät alueellista kehitystä sosiaalisella, ekologisella ja taloudellisella tasolla edistämällä luovuutta teollisuudessa ja liike-elämässä.

09–09–2022: ehdotuspyynnön määräajan pidentäminen 28.9.2022 asti

25–08–2022: PÄIVITETTY EHDOTUSPYYNNÖN TEKSTI!

Tehdytmuutokset: ”Voittoa tavoittelevien yhteisöjen” kiinnostavuutta koskevat selvennykset, 2) Määräajan pidentäminen 22 päivään.

 ”Alueelliset STARTS-keskukset” muodostavat ytimen siirtymiselle kohti taide-intensiivistä eurooppalaista lähestymistapaa innovointiin. Niistä tulee virikkeitä taiteilijoiden konkreettiselle yhteistyölle alueellisten sidosryhmien kanssa taidekokeilujen kautta. Tällaiset keskukset voivat olla fyysisiä tiloja tai koordinoituja alueellisia toimia. Hankkeiden keskeisenä toimintana on taloudellinen tuki taiteilijoille STARTS-harjoittelussa.

Tämä ehdotuspyyntö päättyy 28. syyskuuta 2022. Lukekaa huolellisesti liitteenä oleva ehdotuspyyntöteksti, jossa selitetään tämän ehdotuspyynnön tavoitteet ja osallistujat.

Liitteenä olevia usein esitettyjä kysymyksiä päivitetään säännöllisesti saatujen kysymysten perusteella. Huomatkaa, että tässä usein kysyttyä -asiakirjassa on myös mahdollisuus pyytää organisaatiosi kuvausta, jotta löydät sopivan yhteenliittymän.

Täytä kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten ehdotuspyynnön kohdassa 11 selitetään: liitteenä olevat asiakirjat D1-D6 on täytettävä ja toimitettava yhdessä hakemuksen kanssa. Jos näin ei tehdä, hakemus hylätään. 

Osallistumiskelpoisia ovat vain neljän kumppanin yhteenliittymät vähintään neljästä tukikelpoisesta maasta (ehdotuspyynnön kohta 6). Panee myös merkille, että tämä ehdotuspyyntö perustuu taiteellisen asuinpaikan yhteisrahoitukseen (40 prosentin yhteisrahoitus) ja kaikkiin muihin kustannuksiin (25 prosentin yhteisrahoitus); Ks. ehdotuspyynnön teksti 6 ja 10.

(Jos lukee toisella kielellä, valitse alkuperäinen englanninkielinen haku ehdotuspyyntöasiakirjoihin.)

Ladattava aineisto

D1 GAF Part A
Lataa 
D2 GAF Part B
Lataa 
D3 Estimated Budget Table
Lataa 
D4 LEF-Legal Entity Form Private
Lataa 
D4 LEF-Legal Entity Form Public
Lataa 
D5 BAF-Bank Account Form Financial Identifciation
Lataa 
D6 Financial Capacity-BS & P&L checktool with results
Lataa 
O1 DOH Declaration of Honour
Lataa 
O2 MGA Model Grant Agreement
Lataa 
O3 MGA Annex 5- specific rules
Lataa 
O4 MGA Annex 2a - Unit costs and SME owners
Lataa 
O5 BAF and LEF PrivacyStatement
Lataa 
_Call for proposals STARTS regional centers
Lataa