Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kirjasto

Hakukriteerit

Hakutulokset (3210)


POLICY AND LEGISLATION |
Gigabittiyhteyksiä koskeva suositus

Tämä on suositusluonnos gigabittiyhteyksien edistämistä koskevasta sääntelystä ja siihen liittyvät asiakirjat.

POLICY AND LEGISLATION |
Medialukutaitoa koskevat ohjeet

Tämä asiakirja toimii ohjeena, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat raportoida medialukutaidosta ja jakaa siihen liittyviä parhaita käytäntöjä.