Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa

Komissiolta uusia aloitteita tulevaisuuden digi-infrastruktuuria varten

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komissio on esittänyt joukon mahdollisia toimia digitaalisten infrastruktuurien innovoinnin, turvallisuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Tämän digitaalisia yhteyksiä koskevan paketin tarkoituksena on käynnistää keskustelu konkreettisista ehdotuksista sidosryhmien, jäsenvaltioiden ja samanmielisten kumppaneiden kanssa siitä, miten EU:n tulevaa politiikkaa voitaisiin muokata. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky on riippuvainen näistä kehittyneistä digitaalisista verkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajalle levinneet yhteydet ovat välttämättömiä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät huomisen maailmaan.