Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kuulemiset

Hakukriteerit

Hakutulokset (154)

Highlight


CONSULTATION |
Julkinen kuuleminen: digimarkkinasäädöksen täytäntöönpano

Nyt saatavilla olevassa ehdotuksessa täytäntöönpanoasetukseksi esitetään yksityiskohtaisesti digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanoon liittyvät menettelylliset näkökohdat, kuten osapuolten oikeus tulla kuulluiksi ja tutustua asiakirja-aineistoon, sekä ilmoituslomakkeisiin sisältyvät seikat.

CONSULTATION |
Kyberresilienssisäädös

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ja palvelut luovat uusia haasteita EU:n talouksille ja yhteiskunnille. Kun kaikki on liitetty yhteen, kyberturvallisuuspoikkeama voi vaikuttaa koko ekosysteemiin ja häiritä taloudellista tai sosiaalista toimintaa.

CONSULTATION |
Sinun mielipiteesi: Seuraavan sukupolven internet-aloitteen tuleva suunta

Seuraavan sukupolven internet-aloite on vahvasti sitoutunut sellaisten teknologioiden toteuttamiseen, joilla toteutetaan visio ihmisten internetistä ja tarjotaan internetin loppukäyttäjille luotettavaa digitaalista kokemusta, jolla lisätään käyttäjien valinnanvaraa, valvontaa ja osallistumista.

CONSULTATION |
Siviilioikeudellinen vastuu – vastuusääntöjen mukauttaminen digitaaliaikaan ja tekoälyyn

Tämän julkisen kuulemisen tavoitteena on vahvistamaan tuotevastuudirektiivin vuonna 2018 tehdyssä arvioinnissa havaittujen ongelmien merkityksellisyyden (esim. miten direktiiviä sovelletaan digitaali- ja kiertotaloudessa käytettäviin tuotteisiin) ja keräämään tietoja ja näkemyksiä siitä, miten direktiiviä voitaisiin parantaa (I jakso). kerätään tietoa tarpeesta ja mahdollisista tavoista käsitellä erityisesti tekoälyjärjestelmien aiheuttamiin vahinkoihin liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat sekä tuotevastuudirektiiviä että kansallisia siviilioikeudellista vastuuta koskevia sääntöjä (II jakso).