Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeana-foorumi

Europeana-foorumi on Euroopan digitaalinen kulttuurikokoelma vastuulliselle, esteettömälle, kestävälle ja innovatiiviselle matkailulle.

Monet Euroopan maat luottavat vahvasti matkailuun. Matkailualalla on covid-19-kriisin jälkeen vakavia taloudellisia vaikeuksia. Euroopan komissio lisää tukeaan matkailualalle, jotta se voi palata raiteilleen edistämällä paikallista ja kestävää matkailua Europeanan kautta. Suurella yleisöllä on nyt entistä enemmän mahdollisuuksia tutustua Euroopan kulttuurien ja luonnon monimuotoisuuteen omassa maassaan tai toisessa EU-maassa ympäri vuoden.

Digitaaliteknologiat, kuten mukaansatempaava, virtuaalinen ja lisätty todellisuus ja 3D, ovat yhä tärkeämpi menestystekijä matkailijoiden houkuttelemisessa määränpäähän. Ne tarjoavat uusia tapoja luovaan ilmaisuun ja niillä on valta inspiroida sekä uusia että säännöllisiä yleisöjä.

Europeana on Euroopan digitaalinen kulttuurialusta. Se mahdollistaa vastuullisen, kestävän ja innovatiivisen matkailun. Se voi innostaa ihmisiä löytämään kauniita kaupunkeja ja maisemia, historiallisia paikkoja ja piilotettuja helmiä ympäri Eurooppaa. Siinä on laaja digitaalinen kokoelma esineitä, musiikkia, äänitiedostoja, kuvia kulttuuriperinnön rakennuksista ja kohteista sekä orastava kokoelma 3D-kuvia.

Kulttuuriperintömme toimii liimana menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä, mikä auttaa ihmisiä oppimaan historiastaan. Europeana on perustanut matkailun tukemiseksi portaaliin erityisen osion: Euroopan löytäminen. Tämän osion avulla käyttäjä voi tehdä virtuaalisen matkan ympäri Eurooppaa kodin mukavuudesta.

Europeanan ammattilaisille tarkoitettu Europeana Pro -portaali luo ja isännöi matkailukeskusta. Tämä keskus auttaa kulttuuriperinnön ammattilaisia löytämään aloitteita ja mahdollisuuksia, jotka tukevat ja edistävät matkailua kaikkialla.

Europeana Pro kutsuu Europeana-verkoston ja Aggregator-foorumin ammattilaisia jakamaan omia esimerkkejään ja aloitteitaan neuvontakeskuksessa. Niitä kannustetaan tukemaan työtä jakamalla niitä omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan, jotta Europeanan matkailualoite laajenee.

Digitaalista kulttuuriperintöä ja Europeanaa käsittelevä komission asiantuntijaryhmä toimii foorumina aloitteen julkistamiselle ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle kansallisella tasolla.

Tietoa Europeanasta

  • Euroopan komissio käynnisti Europeanan 20. marraskuuta 2008.
  • tällä hetkellä se tarjoaa pääsyn yli 58 miljoonaan digitoituun kulttuuriperintörekisteriin yli 3600 kulttuuriperintöinstituutiosta ja -organisaatiosta.
  • julkisten mestariteosten saatavuus toimii alkupalana tulevalle turistille.
  • se on täysin ilmainen käyttää kaikille;
  • opettajat ja opiskelijat käyttävät sitä saadakseen inspiraatiota projekteihinsa;
  • Euroopan komissio rahoittaa Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) puitteissa toteutettavaa Europeana-aloitetta.

Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) on kehittänyt web-app Culturalgems -sovellusta. Sovellus tarjoaa karttapohjaisen käyttöliittymän. Se keskittyy Euroopan kaupunkeihin ja hakee keskeisiä kiinnostavia kohteita OpenStreetMapista. YTK on kutsunut paikallisia asukkaita ja kaupungin edustajia esittelemään suosikkikulttuurisia ja luovia paikkojaan sekä käytännön tietoa ja katsauksia.

Komissiolla on selkeä keskipitkän ja pitkän aikavälin visio selviytymiskykyisen ja kilpailukykyisen matkailuekosysteemin rakentamisesta. Tavoitteena on olla maailman johtava toimija vastuullisen, kestävän ja innovatiivisen matkailun alalla. Kulttuurin, erityisesti kulttuuriperinnön, ja matkailun välillä on vahva keskinäinen riippuvuus. Monet turistit valitsivat kohteensa kulttuuriperintökohteisiinsa.

Euroopan komissio esitteli matkailu- ja liikennepaketissa toimia, joilla pyritään monipuolistamaan paikallista matkailutarjontaa ja yhdistämään kansalaiset Euroopan luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuteen ja rikkauteen. Tiedonannossa ”Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen” (.pdf) tuetaan myös digitaalisen kulttuuriperinnön ja Europeanan eurooppalaisen foorumin kehittämistä sen matkailunäkökulmassa, jossa korostetaan eurooppalaisia kulttuurijalokiviä ja piilotettuja helmiä.

Euroopan matkailua koskevat luvut:

  • 40 prosenttia kaikista EU:n matkailijoista valitsi kohteen kulttuuri- ja kulttuuriperintökohteidensa vuoksi.
  • 62 prosenttia eurooppalaisista tekee vuosittain vähintään yhden vapaa-ajanmatkan, ja suurin osa heistä jää Eurooppaan.
  • Matkailuun käytetään 190 miljardia euroa tavanomaisena kesäkautena;
  • 10 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta on peräisin matkailusta.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio mobilisoi tutkimus- ja innovointirahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Komissio on hyväksynyt muutoksen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–24 työohjelmaan, joka on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma. Tarkistuksella otetaan käyttöön Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aiemmin kohdentamaton rahoitus, jolla lisätään vuoden 2024 talousarviota lähes 1,4 miljardilla eurolla yhteensä 7,3 miljardiin euroon.

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää kehotukset investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmiin liittyvät uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnoille ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen budjetti on yli 176 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalinen kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö kehittyy nopeasti digitaaliteknologian ansiosta. Vauhdina on nyt säilyttää kulttuuriperintömme ja tuoda se tälle digitaaliselle vuosikymmenelle.

Katso myös