Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Luachanna bunaidh an Aontais Eorpaigh: Chuir an Coimisiún tús le caingean dlí i gcoinne na hUngáire agus na Polainne mar gheall ar sháruithe ar chearta bunúsacha daoine LGBTIQ

Tá nósanna imeachta um shárú á seoladh ag an gCoimisiún i gcoinne na hUngáire agus na Polainne, ar nósanna imeachta iad a bhaineann le comhionannas agus cosaint na gceart bunúsach.

Symbol of law on lgbt rainbow flag. Lesbian and gay rights and equality

iStock photo Getty Images plus

Is bunluachanna de chuid an Aontais iad an comhionannas agus an meas ar dhínit agus ar chearta an duine, a chumhdaítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Úsáidfidh an Coimisiún na hionstraimí uile atá ar fáil dó chun na luachanna sin a chosaint.

Preaseisiúint iomlán