Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomh Cibear-athléimneachta an Aontais

Cinntíonn rialacha nua cibearshlándála an Aontais crua-earraí agus bogearraí níos sábháilte.

© European Union

Ó leanaí-monatóirí go cliste-uaireadóirí, tá táirgí agus bogearraí ina bhfuil comhpháirt dhigiteach omnipresent inár saol laethúil. Níl sé chomh soiléir do go leor úsáideoirí an riosca slándála a d’fhéadfadh táirgí agus bogearraí den sórt sin a bheith i láthair. 

Is é is aidhm don togra ón gCoimisiún le haghaidh Gníomh nua Cibear-athléimneachta (CRA) tomhaltóirí agus gnólachtaí a cheannaíonn nó a úsáideann táirgí nó bogearraí a chosaint mar ghné dhigiteach. De réir an ghnímh, bheadh gnéithe slándála neamh-leordhóthanacha ann san am a chuaigh thart nuair a tugadh isteach ceanglais shainordaitheacha chibearshlándála do mhonaróirí agus do mhiondíoltóirí táirgí den sórt sin, agus leathnófaí an chosaint sin ar feadh shaolré an táirge.

Tá dhá ghné leis an bhfadhb a dtugtar aghaidh uirthi leis an rialachán atá beartaithe. Ar an gcéad dul síos, ní leor an leibhéal cibearshlándála a bhaineann go dlúth le go leor táirgí, nó le nuashonruithe slándála neamhleora ar na táirgí agus na bogearraí sin. Ar an dara dul síos, níl tomhaltóirí agus gnólachtaí in ann a chinneadh faoi láthair cé na táirgí atá cibearshlán, nó iad a chur ar bun ar bhealach a chinntíonn go gcosnaítear a gcibearshlándáil.

Leis an nGníomh um Chibear-athléimneacht atá beartaithe, ráthófaí an méid seo a leanas:

  • rialacha comhchuibhithe maidir le táirgí nó bogearraí a bhfuil comhpháirt dhigiteach acu a thabhairt chun an mhargaidh;
  • creat de cheanglais chibearshlándála lena rialaítear pleanáil, dearadh, forbairt agus cothabháil na dtáirgí sin, agus oibleagáidí le comhlíonadh ag gach céim den slabhra luacha;
  • oibleagáid chun dualgas cúraim a chur ar fáil do shaolré iomlán na dtáirgí sin.

Nuair a thiocfaidh an rialachán atá beartaithe i bhfeidhm, bheadh an comhartha CE ar bhogearraí agus ar tháirgí atá nasctha leis an idirlíon chun a léiriú go gcomhlíonann siad na caighdeáin nua. Thabharfaí de chumhacht do mhonaróirí agus do mhiondíoltóirí tús áite a thabhairt don chibearshlándáil, do chustaiméirí agus do ghnólachtaí roghanna níos eolasaí a dhéanamh, muinín a bheith acu as dintiúir chibearshlándála táirgí a bhfuil comhartha CE orthu.

Leis an rialachán atá beartaithe a fógraíodh i Straitéis Chibearshlándála an Aontais 2020, chomhlánófaí an reachtaíocht atá ann cheana, go háirithe Creat NIS2. Bheadh feidhm aige maidir le gach táirge atá nasctha go díreach nó go hindíreach le feiste nó líonra eile seachas i gcás eisiamh sonraithe amhail bogearraí foinse oscailte nó seirbhísí atá cumhdaithe cheana faoi na rialacha atá ann cheana, ar rialacha iad atá i gceist i gcás feistí leighis, eitlíochta agus gluaisteán.

Pléifidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an Gníomh um Chibear-Athléimneacht atá beartaithe anois. Ar theacht i bhfeidhm dóibh, beidh 24 mhí ag na páirtithe leasmhara chun dul in oiriúint do cheanglais nua, cé is moite de thréimhse chairde 12 mhí níos teoranta i ndáil leis an oibleagáid tuairiscithe ar mhonaróirí.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

Gníomh Cibeardlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Ar an 18 Aibreán 2023, mhol an Coimisiún Eorpach Gníomh Cibeardhlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun feabhas a chur ar ullmhacht, brath agus freagairt ar theagmhais chibearshlándála ar fud an Aontais.

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.