Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomh an Aontais um an gCibear-Athléimneacht

Cinntíonn rialacha nua cibearshlándála an Aontais go bhfuil crua-earraí agus bogearraí níos sábháilte.

Ó mhonatóirí leanaí go uaireadóirí cliste, tá táirgí agus bogearraí ina bhfuil comhpháirt dhigiteach uileláithreach inár saol laethúil. Is lú an chuma atá ar go leor úsáideoirí ná an riosca slándála a d'fhéadfadh a bheith ag táirgí agus bogearraí den sórt sin. 

Is é is aidhm don Ghníomh um Chibear-Athléimneacht cosainta thabhairt do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí a cheannaíonn nó a úsáideann táirgí nó bogearraí a bhfuil gné dhigiteach ag baint leo. D’fhágfadh an Gníomh go mbeadh gnéithe slándála neamhleora ann san am a chuaigh thart agus go dtabharfaí isteach ceanglais éigeantacha chibearshlándála do mhonaróirí agus do mhiondíoltóirí táirgí den sórt sin, agus go leathnófaí an chosaint sin ar feadh shaolré an táirge.

Tá dhá ghné ag baint leis an bhfadhb a dtugtar aghaidh uirthi sa Rialachán.

Ar an gcéad dul síos, is é an leibhéal neamhleor cibearshlándála is gné dhílis de go leor táirgí, nó nuashonruithe slándála neamhleora ar tháirgí agus ar bhogearraí den sórt sin.

Ar an dara dul síos, ní féidir le tomhaltóirí agus gnólachtaí a chinneadh faoi láthair cé na táirgí atá cibearshlán, nó iad a chur ar bun ar bhealach lena n-áirithítear go gcosnófar a gcibearshlándáil.

Leis an nGníomh um Chibear-Athléimneacht, ráthófar an méid seo a leanas:

  • rialacha comhchuibhithe agus táirgí nó bogearraí ag a bhfuil comhpháirt dhigiteach á dtabhairt chun an mhargaidh;
  • creat ceanglas cibearshlándála lena rialaítear pleanáil, dearadh, forbairt agus cothabháil táirgí den sórt sin, agus oibleagáidí le comhlíonadh ag gach céim den slabhra luacha;
  • oibleagáid dualgas cúraim a chur ar fáil do shaolré iomlán na dtáirgí sin.

Nuair a thiocfaidh an Rialachán i bhfeidhm, bheadh an mharcáil CE ar bhogearraí agus ar tháirgí atá nasctha leis an idirlíon chun a léiriú go gcomhlíonann siad na caighdeáin nua. Dá gcuirfí de cheangal ar mhonaróirí agus ar mhiondíoltóirí tosaíocht a thabhairt don chibearshlándáil, thabharfaí de chumhacht do chustaiméirí agus do ghnólachtaí roghanna níos eolasaí a dhéanamh, agus iad muiníneach as dintiúir chibearshlándála na dtáirgí a bhfuil comhartha CE orthu.

Fógraíodh an Rialachán iStraitéis Chibearshlándála anAontais 2020, agus comhlánaíonn sé reachtaíocht eile sa réimse sin, go háiritheCreat NIS2.

Beidh feidhm aige maidir leis na táirgí go léir atá nasctha go díreach nó go hindíreach le gaireas nó líonra eile cé is moite d’eisiaimh shonraithe amhail bogearraí nó seirbhísí foinse oscailte a chumhdaítear cheana leis na rialacha atá ann cheana, mar is amhlaidh i gcás feistí leighis, eitlíochta agus gluaisteán.

Tá an Gníomh um Chibear-Athléimneacht le teacht i bhfeidhm sa dara leath de 2024 agus beidh ar mhonaróirí táirgí comhlíontacha a chur ar mhargadh an Aontais faoi 2027. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú tréimhsiúil ar an Acht agus tabharfaidh sé tuairisc ar fheidhmiú an Achta.

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus chun an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.