Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Pouzdana i sigurna europska elektronička identifikacija – Preporuka

Preporuka Komisije od 3.6.2021. o zajedničkom Unijinom paketu instrumenata za koordinirani pristup europskom okviru za digitalni identitet.

Preuzimanja

Recommendation - C(2021) 3968
Preuzimanje 

Related content

Pouzdana i sigurna europska elektronička osobna iskaznica – uredba

Policy and legislation | 28 svibnja 2021

Ako se ponudi europski okvir za digitalni identitet zasnovan na reviziji postojećeg, najmanje 80 % građana trebalo bi biti u mogućnosti upotrebljavati rješenje za digitalni identitet za pristup ključnim javnim uslugama do 2030.