Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

En tillförlitlig och säker europeisk e-legitimation – rekommendation

Kommissionens rekommendation från 3.6.2021 om en gemensam unionsverktygslåda för en samordnad strategi för en europeisk ram för digital identitet.

Dokument

Recommendation - C(2021) 3968
Hämta 

Related content

En tillförlitlig och säker europeisk e-legitimation – förordning

Policy and legislation | 28 MAJ 2021

Genom att erbjuda en ram för europeisk digital identitet som bygger på en omarbetning av den nuvarande ramen bör åtminstone 80 % av medborgarna ha möjlighet att använda en digital id-lösning för att komma åt viktiga samhällstjänster senast 2030.