Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Pouzdana i sigurna europska elektronička osobna iskaznica – uredba

Ako se ponudi europski okvir za digitalni identitet zasnovan na reviziji postojećeg, najmanje 80 % građana trebalo bi biti u mogućnosti upotrebljavati rješenje za digitalni identitet za pristup ključnim javnim uslugama do 2030.

Preuzimanja

Part 1 Impact Assessment
Preuzimanje 
Part 2 Impact Assessment
Preuzimanje 
Part 3 Impact Assessment
Preuzimanje