Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Kiadvány

Célzott konzultáció a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűről: A digitális évtized megvalósításának európai módja

A célzott konzultáció során visszajelzéseket és észrevételeket gyűjtöttek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó szakpolitikai programra vonatkozó javaslat Bizottság általi előkészítéséhez: „Út a digitális évtizedhez”.

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűről szóló célzott konzultáció 2021. június 22. és augusztus 3. között zajlott. A tényszerű összefoglaló jelentés mennyiségi áttekintést nyújt a hozzájárulásokról. A teljes konzultációs jelentést külső tanácsadó készítette, hogy részletesebb elemzést nyújtson a konzultáció eredményeiről és az ezekből eredő tendenciákról. Az összes konzultációs tevékenység – többek között a célzott konzultáció mellett szervezett események és viták – során kapott visszajelzések és észrevételek Bizottság általi értelmezése a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó szakpolitikai programról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum részét képezi: A digitális évtizedhez vezető út.

A tényszerű összefoglaló jelentés megtekintése (.pdf)

A teljes konzultációs jelentés megtekintése (.pdf)

A válaszok megtekintése (.xls)

A bizottsági szolgálati munkadokumentum megtekintése

A konzultáció céljai

A célzott konzultáció célja az volt, hogy visszajelzéseket és észrevételeket gyűjtsön a Bizottság „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja”, 2021. március 9.

A közleményben bemutatott jövőkép gyakorlati megvalósítása érdekében a Bizottság javaslatot készített „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig tartó időszakra vonatkozó szakpolitikai programra, amelynek célja egy éves együttműködési ciklus létrehozása, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti beruházások összehangolására szolgáló mechanizmus bevezetése a digitális évtized 2030-as uniós céljainak elérése érdekében.

A célzott konzultáció eredményei, valamint az egyéb konzultációs tevékenységek során gyűjtött visszajelzések és észrevételek beépültek a bizottsági javaslat előkészítésébe, és figyelembe fogják venni őket az EU sikeres digitális átalakulásához való hozzájárulás érdekében.

A célzott konzultáció egy szélesebb körű tájékoztatási kampány részét képezte, amelynek célja az érdekelt felek bevonása volt Európa digitális évtizedébe. Az összes érintett csoport lehető legszélesebb körű bevonásának biztosítása érdekében a Bizottság a következő kiegészítő tevékenységeket szervezte:

  • A digitális évtized vezető szerepéről szóló konferencia, amely az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége által közösen szervezett kétnapos online rendezvény 2021. június 1–2-án, széles körű vitát váltott ki a társadalom, az ipar, az Európai Parlament és a tagállamok képviselőivel.
  • Konzultáció a digitális iránytű szakpolitikai programjának ütemtervéről, 2021. június 24. és 2021. július 22. között.
  • Intézményközi vita a társjogalkotókkal (az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Európai Bizottságával, valamint egyéni találkozók a tagállamok képviselőivel és attasékkal.
  • A digitális évtized közössége a Futurium platformon, amelynek célja, hogy az évtized során frissítse a digitális kérdésekkel foglalkozó érdekelt feleket és együttműködjön velük.