Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Publicație

Consultare specifică privind Busola pentru dimensiunea digitală 2030: Modelul european pentru deceniul digital.

Consultarea specifică a colectat feedback și contribuții pentru pregătirea de către Comisie a propunerii privind programul de politică pentru 2030: „Calea către deceniul digital”.

Consultarea specifică privind Busola pentru dimensiunea digitală 2030 s-a desfășurat în perioada 22 iunie – 3 august 2021. Raportul factual de sinteză oferă o imagine de ansamblu cantitativă a contribuțiilor. Raportul complet al consultării a fost pregătit de un consultant extern pentru a prezenta o analiză mai detaliată a rezultatelor consultării și a tendințelor care rezultă din acestea. Interpretarea de către Comisie a feedbackului și a contribuțiilor primite prin intermediul tuturor activităților de consultare, inclusiv al evenimentelor și discuțiilor organizate în plus față de consultarea specifică, face parte din documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind programul de politică pentru 2030: Calea către deceniul digital.

Consultați raportul faptic de sinteză (.pdf)

Vizualizați raportul complet al consultării (.pdf)

Vizualizați răspunsurile (.xls)

Vizualizați documentul de lucru al serviciilor Comisiei

Obiectivele consultării

Obiectivul consultării specifice a fost de a colecta feedback și contribuții cu privire la elementele-cheie ale Comunicării Comisiei intitulate „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital” din 9 martie 2021.

Pentru a operaționaliza viziunea prezentată în comunicare, Comisia a pregătit o propunere de program de politică pentru 2030 intitulat „Calea către deceniul digital”, care urmărește să stabilească un ciclu anual de cooperare și să introducă un mecanism de coordonare a investițiilor între Comisie și statele membre în vederea atingerii obiectivelor deceniului digital al UE pentru 2030.

Rezultatele consultării specifice, împreună cu feedbackul și contribuțiile colectate prin intermediul altor activități de consultare, au contribuit la pregătirea propunerii Comisiei și vor fi luate în considerare pentru a contribui la succesul transformării digitale a UE.

Consultarea specifică a făcut parte dintr-o campanie de informare mai amplă menită să implice părțile interesate în deceniul digital al Europei. Pentru a asigura o implicare cât mai largă a tuturor grupurilor relevante, Comisia a organizat următoarele activități suplimentare:

  • Conferința „Leading the Digital Decade”, un eveniment online de două zile organizat în comun de Comisia Europeană și de președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene în perioada 1-2 iunie 2021, care a declanșat o dezbatere amplă cu reprezentanți ai societății, ai industriei, ai Parlamentului European și ai statelor membre.
  • O consultare privind Foaia de parcurs pentru programul de politică „Busola pentru dimensiunea digitală”, deschisă între 24 iunie 2021 și 22 iulie 2021.
  • Discuții interinstituționale cu colegiuitorii (Parlamentul European și Consiliul), Comitetul Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor, precum și reuniuni individuale cu reprezentanții și atașații statelor membre.
  • O comunitate a deceniului digital pe platforma Futurium pentru a actualiza și a interacționa cu părțile interesate cu privire la aspectele digitale de-a lungul deceniului.