Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Leidinys

Tikslinės konsultacijos dėl 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžio: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias

Per tikslines konsultacijas gauta grįžtamosios informacijos ir informacijos Komisijai rengiant pasiūlymą dėl 2030 m. politikos programos: „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“.

Tikslinės konsultacijos dėl 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžio vyko 2021 m. birželio 22 d.–rugpjūčio 3 d. Faktų suvestinėje ataskaitoje pateikiama kiekybinė atsiliepimų apžvalga. Išsamią konsultacijų ataskaitą parengė išorės konsultantas, kad būtų pateikta išsamesnė konsultacijų rezultatų ir iš jų kylančių tendencijų analizė. Komisijos atliktas atsiliepimų ir pastabų, gautų per visą konsultacijų veiklą, įskaitant renginius ir diskusijas, surengtus kartu su tikslinėmis konsultacijomis, aiškinimas yra dalis Komisijos tarnybų darbinio dokumento dėl 2030 m. politikos programos: Skaitmeninio dešimtmečio kelias.

Peržiūrėti faktinę suvestinę ataskaitą (.pdf)

Peržiūrėti visą konsultacijų ataskaitą (.pdf)

Peržiūrėti atsakymus (.xls)

Peržiūrėti Komisijos tarnybų darbinį dokumentą

Konsultacijų tikslai

Tikslinių konsultacijų tikslas buvo surinkti atsiliepimų apie pagrindinius Komisijos komunikato „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“, 2021 m. kovo 9 d.

Siekdama įgyvendinti komunikate pateiktą viziją, Komisija parengė pasiūlymą dėl 2030 m. politikos programos „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kuriuo siekiama nustatyti metinį bendradarbiavimo ciklą ir sukurti Komisijos ir valstybių narių investicijų koordinavimo mechanizmą, kad būtų pasiekti ES 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslai.

Tikslinių konsultacijų rezultatai kartu su atsiliepimais ir informacija, surinktais vykdant kitą konsultacinę veiklą, buvo panaudoti rengiant Komisijos pasiūlymą ir į juos bus atsižvelgta siekiant prisidėti prie sėkmingos ES skaitmeninės transformacijos.

Tikslinės konsultacijos buvo platesnės informavimo kampanijos, kuria siekiama įtraukti suinteresuotuosius subjektus į Europos skaitmeninį dešimtmetį, dalis. Siekdama užtikrinti kuo platesnį visų atitinkamų grupių dalyvavimą, Komisija surengė šią papildomą veiklą:

  • Aukščiausiojo skaitmeninio dešimtmečio konferencija – dviejų dienų internetinis renginys, kurį 2021 m. birželio 1–2 d. kartu surengė Europos Komisija ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Portugalija ir kuris paskatino plačias diskusijas su visuomenės, pramonės, Europos Parlamento ir valstybių narių atstovais.
  • 2021 m. birželio 24 d. – 2021 m. liepos 22 d. vyks konsultacijos dėl Skaitmeninės politikos kelrodžio politikos programos veiksmų gairių.
  • Tarpinstitucinė diskusija su teisėkūros institucijomis (Europos Parlamentu ir Taryba), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Europos regionų komitetu, taip pat atskiri susitikimai su valstybių narių atstovais ir atašė.
  • Skaitmeninio dešimtmečio bendruomenė „Futurium“ platformoje, kurios tikslas – visą dešimtmetį atnaujinti informaciją ir bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis skaitmeniniais klausimais.