Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

Commission presents new initiatives for digital infrastructures of tomorrow

iStock Photos Getty Images Plus

A digitális konnektivitásról szóló csomag célja, hogy megbeszéléseket kezdjen az érdekelt felekkel, a tagállamokkal és a hasonlóan gondolkodó partnerekkel arról, hogy miként alakítható a jövőbeli uniós szakpolitikai fellépés a konszenzus elérése érdekében:

  • Az „Európa digitális infrastrukturális igényeinek kielégítése” című fehér könyv elemzi azokat a kihívásokat, amelyekkel Európa jelenleg szembesül a jövőbeli konnektivitási hálózatok kiépítése során, és felvázolja a beruházások vonzására, az innováció előmozdítására, a biztonság növelésére és a valódi digitális egységes piac megvalósítására vonatkozó lehetséges forgatókönyveket.
  • A tenger alatti kábelinfrastruktúrák biztonságáról és rezilienciájáról szóló ajánlás olyan nemzeti és uniós szintű intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a tenger alatti kábelek biztonságának és rezilienciájának javítása az EU-n belüli jobb koordináció révén, mind az irányítás, mind a finanszírozás tekintetében.

Teljes sajtóközlemény

További információk az összekapcsoltsági politikákról