Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Commission presents new initiatives for digital infrastructures of tomorrow

iStock Photos Getty Images Plus

Denne pakke om digital konnektivitet har til formål at indlede en drøftelse af konkrete forslag med interessenter, medlemsstater og ligesindede partnere om, hvordan EU's fremtidige politiske tiltag kan udformes med henblik på at opnå konsensus:

  • Hvidbogen om "Hvordan kan vi håndtere Europas behov for digital infrastruktur?" analyserer de udfordringer, som Europa i øjeblikket står over for i forbindelse med udrulningen af fremtidige konnektivitetsnet, og præsenterer mulige scenarier for at tiltrække investeringer, fremme innovation, øge sikkerheden og opnå et ægte digitalt indre marked.
  • Henstillingen om sikkerheden og modstandsdygtigheden af undersøiske kabelinfrastrukturer indeholder en række foranstaltninger på nationalt plan og EU-plan, der har til formål at forbedre sikkerheden og modstandsdygtigheden i undersøiske kabler gennem en bedre koordinering i hele EU, både med hensyn til forvaltning og finansiering.

Fuldstændig pressemeddelelse

Flere oplysninger om konnektivitetspolitikker