Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Komisija siekia, kad pramonė pateiktų informacijos apie dirbtinio intelekto naudojimą finansams

Komisija pradėjo tikslines konsultacijas ir seminarus, siekdama gauti suinteresuotųjų subjektų informacijos apie dirbtinio intelekto (DI) naudojimą finansų srityje.

Commission seeks input from industry on the use of artificial intelligence in finance

iStock Photo Getty Images +

Iniciatyvos apima naudojimo atvejus, naudą, kliūtis, riziką ir suinteresuotųjų subjektų poreikius.

Konsultacijos ir praktiniai seminarai skirti visiems finansų suinteresuotiesiems subjektams. Gauta informacija leis Komisijai pateikti finansų sektoriui gaires dėl DI akto – ES DIteisinės sistemos – įgyvendinimo konkrečiose jų rinkos srityse. Suinteresuotosios šalys kviečiamos dalyvauti konsultacijose iki rugsėjo 13 d. Ypač laukiama įmonių, kurios jau teikia arba kuria dirbtinio intelekto sistemas, nuomonių. 

Be to, kartu su Europos priežiūros institucijomis ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis rengiami seminarai suteiks suinteresuotosioms šalims galimybę pristatyti projektus ir keistis informacija apie naujausius pokyčius. Registracija į praktinius seminarus, kurie vyks rudenį, vyks iki liepos 26 d.

Už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Komisijos narė Mairead McGuinness sakė: 

„ES DI aktas ir galiojančios finansų sektoriaus taisyklės suteikia tvirtą pagrindą technologinėms inovacijoms, kartu suprantant ir valdant riziką. Labai svarbu, kad Komisija ir kitos atitinkamos institucijos glaudžiai bendradarbiautų, taip pat su rinkos dalyviais, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos protingai, atsakingai ir nuosekliai. Kviečiame visus suinteresuotuosius subjektus aktyviai prisidėti prie šio proceso ir pasidalyti savo nuomonėmis apie sparčiai kintančią ir vis svarbesnę technologinės pažangos sritį.“