Skip to main content
Skaitmeninės Europos ateities formavimas

Skaitmeninės Europos ateities formavimas

Skaitmeninės teisės ir principai. Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai pasirašė Europos deklaraciją

    Digital principles at the heart of the digital decade

Šių metų sausio mėn. Komisijos pateiktoje deklaracijoje išdėstomas ES įsipareigojimas laikantis ES pagrindinių vertybių ir teisių užtikrinti saugią, patikimą ir darnią skaitmeninę transformaciją, kuri būtų orientuota į žmogų.