Skip to main content
Skaitmeninės Europos ateities formavimas

Konsultacijos

Paieškos parinktys

Paieškos rezultatai (152)


CONSULTATION |
Civil liability – adapting liability rules to the digital age and artificial intelligence

This public consultation aims to: confirm the relevance of the issues identified by the 2018 evaluation of the Product Liability Directive (e.g. how to apply the Directive to products in the digital and circular economy), and gather information and views on how to improve the Directive (Section I); collect information on the need and possible ways to address issues related specifically to damage caused by Artificial Intelligence systems, which concerns both the Product Liability Directive and national civil liability rules (Section II).

CONSULTATION |
Neįgaliesiems prieinamas internetinis ir skaitmeninis turinys. ES taisyklių peržiūra

Konsultacijų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas, nepriklausomas žiniatinklio prieinamumo srityje dirbančias įstaigas, NVO ir neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančias organizacijas, pramonės subjektus ir technologijų tiekėjus, akademines ir sertifikavimo įstaigas, ekspertus prieinamumo klausimais, piliečius, ypač neįgaliuosius ar funkcinių sutrikimų turinčius asmenis, ir vyresnio amžiaus asmenis, nuomonę.

CONSULTATION |
Išsakykite savo nuomonę apie vaikų teises internete

Kaip galime užtikrinti, kad internete lankantis vaikams ir jaunimui būtų skatinamos, saugomos, gerbiamos ir įgyvendinamos jų teisės? Išsakykite savo nuomonę 2021 m. rugsėjo 1 d.–spalio 11 d. vyksiančiose konsultacijose #DigitalDecade4YOUth.

CONSULTATION |
Viešos konsultacijos dėl Duomenų akto

Duomenų akto tikslas – pasiūlyti sąžiningos duomenų ekonomikos kūrimo priemonių: užtikrinti galimybę prieiti prie duomenų ir juos naudoti, kad įmonės dalytųsi duomenimis su kitomis įmonėmis ir su valdžios sektoriumi. Duomenų apsaugos teisės aktai dėl šios iniciatyvos nepasikeistų. Ja būtų siekiama išsaugoti paskatas generuoti duomenis. Pagal šią iniciatyvą taip pat planuojama peržiūrėti Direktyvą 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau būtų aktuali duomenų ekonomikai. Šio klausimyno tikslas – susipažinti su visų tipų suinteresuotųjų subjektų

CONSULTATION |
Viešos konsultacijos dėl Europos skaitmeninių principų rinkinio

Vykdydama tolesnę veiklą, susijusią su kovo 9 d. komunikatu dėl skaitmeninio dešimtmečio, Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl skaitmeninių principų rinkinio, kuriuo siekiama skatinti ir puoselėti ES vertybes skaitmeninėje erdvėje, formulavimo. Šiomis konsultacijomis, kurios vyks iki 2021 m. rugsėjo 2 d., siekiama pradėti plačias visuomenės diskusijas ir sužinoti piliečių, nevyriausybinių ir pilietinės visuomenės organizacijų, įmonių, administracijų ir visų suinteresuotųjų šalių nuomones. Šiais principais vadovausis ES ir valstybės narės rengdamos skaitmenines taisykles ir reglamentavimo