Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Biblioteka

Paieškos parinktys

Paieškos rezultatai (3299)


REPORT / STUDY |
Pagrindiniai taškai. 2023 m. skaitmeninio dešimtmečio ataskaita

Šis dokumentas papildo Skaitmeninio dešimtmečio padėties ataskaitą ir apima keturias sritis, kurios komunikate „Skaitmeninės politikos kelrodis“ nurodytos kaip esminės Sąjungos skaitmeninei transformacijai (pagrindiniai aspektai).

REPORT / STUDY |
Broadband coverage in Europe 2022

The Broadband Coverage 2022 study monitors the Member States progress towards targets set out in the Digital Decade Policy programme namely: ‘Gigabit connectivity for all by 2030’ and ‘at least 5G in all populated areas.’

REPORT / STUDY |
Digital Decade e-Health indicators development 2022

This report presents the results of the baseline assessment on EU27 countries’ (plus Iceland and Norway) state-of-play towards delivering the Digital Decade Policy Programme 2030 e-Health target of 100% EU citizens having access to electronic health records by 2030.

REPORT / STUDY |
2023 m. e. valdžios lyginamasis standartas

E. valdžios lyginamuoju indeksu stebimas Europos viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Šioje ataskaitoje apžvelgiama 2021 ir 2022 m. vyriausybių skaitmeninė transformacija.