Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

ES valstybės narės įsipareigoja bendradarbiauti pasaulinio lygio kvantinių technologijų srityje

Šiandien ES Tarybai pirmininkaujančios Belgijos surengtoje konferencijoje dvidešimt viena ES valstybė narė prisijungė prie Europos pastangų padaryti Europą „kvantiniu slėniu“ pasaulio „kvantiniu slėniu“ pasirašydama Europos deklaraciją dėl kvantinių technologijų.

EU Member States commit to cooperating on world-class quantum technologies

iStock photo Getty images plus

Gruodžio mėn. paskelbtoje deklaracijoje ES valstybės narės, kurios iki šiol pasirašė susitarimą, pripažįsta kvantinių technologijų svarbą ES mokslo ir pramonės konkurencingumui. Valstybės narės įsipareigoja bendradarbiauti kuriant pasaulinio lygio kvantinių technologijų ekosistemą visoje Europoje, kuri yra svarbi Europos Komisijos skaitmeninio dešimtmečio plano dalis.

Kvantinių technologijų konferenciją bendrai organizavo ES Tarybai pirmininkaujanti Belgija pagal kvantinę pavyzdinę iniciatyvą – vieną iš ambicingiausių Europos mokslinių tyrimų iniciatyvų. Ji subūrė pramonę, akademinę bendruomenę ir vyriausybes, kad per ateinantį dešimtmetį – kvantinį dešimtmetį – žvelgtų į gilesnį bendradarbiavimą kvantų srityje ir į tai, kokį vaidmenį kvantas atliks pasaulinėse technologijų lenktynėse.

Pagrindiniai faktai

Kvantinė pavyzdinė iniciatyva yra viena iš ambicingiausių Europos mokslinių tyrimų iniciatyvų, suburianti mokslinių tyrimų institucijas, akademinę bendruomenę, pramonę ir politikos formuotojus. 2018 m. pradėtas projektas, kurio biudžetas yra bent 1 mlrd. EUR ir kurio trukmė – 10 metų, padės mums iki 2025 m. pasiekti skaitmeninio dešimtmečio tikslą – kvantinę kompiuteriją. 2020 m. kvantinė pavyzdinė iniciatyva paskelbė naują strateginę kvantinių technologijų mokslinių tyrimų darbotvarkę. Taip buvo nustatyta aiški kvantinės raidos Europoje kryptis ir atsižvelgta į diskusijas kvantinių technologijų konferencijoje, kuri vyko Briuselyje ir buvo suderinta su Europos našiosios kompiuterijos (EuroHPC) aukščiausiojo lygio susitikimu. 

Daugiau informacijos

Europos deklaracija dėl kvantinių technologijų