Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicatie

CONNECTOW Demo Day: Een 5G-project voor slimme gemeenschappen

CONNECTOW, het consortium dat bestaat uit de stad Wavre en Citymesh, heeft een subsidie ontvangen in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) van de EU om gezamenlijk de digitale toekomst van Europa vorm te helpen geven. Op 30 juni organiseert het consortium een demonstratiedag om het project onder de aandacht te brengen en tijdschema’s, beste praktijken en toekomstige ontwikkelingen te bespreken.

09h00-09h30
welkomstkoffie en lokale behandelingen

09h30-09u45
officiële verwelkoming in de stad Wavre door burgemeester Anne Masson 

09h45-11u00
mevrouw Kamila Kloc,
directeur Digitaal decennium en connectiviteit — Europese Commissie, DG CONNECT

Mevrouw Katleen Engelbosch
hoofd van de afdeling Digitaal, Industrie en Ruimtevaart — HaDEA 

De heer Tanguy
Stuckens Voorzitter van de provincie Brabant-Wallonië

De heer Gilles Mahieu
Gouverneur van de provincie Brabant-Wallonië 

De heer Mathieu Michel,
staatssecretaris belast met digitalisering

11h00-11h15
koffiepauze

11h15-11h30 team
CONNECTOW
Projectsamenvatting, tijdschema’s en toekomstige ontwikkelingen

11h30-12h30
presentatie van de USE CASES:

● La Sucrerie
Welcome van de directeur van La Sucrerie, de heer P. de Longrée
Tour van het gebouw, gericht op toekomstige ontwikkeling en SED’s

● Ontvangst
van FIRESTATIEF door de opperbevelhebber van de Beveiligingszone Brabant-Waalse, de heer P.
Filleul Safety drone

● Rew — Réseau d’énergies de Wavre
Welcome van de directeur van het REW, de heer R. Le Bussy
Use case slimme meters „Energietransitie” 

● Sportverwelkoming
door de heer S. Crusnière Sports, directeur van de RCA’s
, met de nadruk op toekomstige ontwikkeling en SED’s 

12h30-13u30
lunchpauze

13h30-15h00:
bewustmaking van de behoefte aan Europese steun

● Campagnes in eigen land
● Realisaties jaar tot nu toe CONNECTOW en tijdlijn
● Bestrijding van een aantal

lokale delicacies en stadstijd (hotspots)

15h00 —...
la Sucrerie

● Slottoespraken De
heer Franco Accordino,
afdelingshoofd, DG CONNECT, Europese Commissie, de

heer Ivan Kusseneers
Business Development Manager Citymesh

,
burgemeester van Anne Masson bij de stad Wavre

● Dranken en netwerkmoment op het balkony van La Sucrerie