Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

CONNECTOW Demo Day: Ett 5G-projekt för smarta samhällen

CONNECTOW, det konsortium som består av staden Wavre och Citymesh, har tilldelats ett bidrag inom ramen för EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (FSE) för att gemensamt bidra till att forma Europas digitala framtid. Den 30 juni anordnar konsortiet en demonstrationsdag för att visa upp projektet och diskutera tidsplaner, bästa praxis och framtida utveckling.

09h00–09h30
välkomstkaffe och lokal behandling

09h30 –
09h45 officiellt välkomnande av borgmästare Anne Masson till staden Wavre 

09h45–11h00 Kamila
Kloc
Direktör Digital Decade and Connectivity – Europeiska kommissionen, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Katleen Engelbosch
Chef för avdelningen för digitala frågor, industri och rymden – Hadea 

Tanguy Stuckens
president i provinsen Brabant-Vallonien

Gilles Mahieu
guvernör i provinsen Brabant-Vallonien 

Mathieu Michel,
statssekreterare med ansvar för digitalisering

11h00 –
11h15 kaffepauser

11h15–11h30
teamet CONNECTOW
projektsammanfattning, tidsplaner och framtida utveckling

11h30
– 12h30 presentation av USE CASES:

● La Sucrerie
Welcome av direktören för La Sucrerie, P. de Longrée
Tour, med fokus på framtida utveckling och strukturerade elektroniska handlingar

● FIRESTATION
Välkommen av generalmajor till chef för säkerhetszonen Brabant-Vallonien, P. Filleul
Safety done demonstration

● Rew – Réseau d’énergies de Wavre
Welcome, direktör för REW, R. Le Bussy
Use case smart meters energiomställning 

● Idrott
välkomnas av direktören för RCA, S. Crusnière
Sports, med fokus på framtida utveckling och strukturerade elektroniska handlingar 

12h30 –
13:30 lunchpaus

13h30–15h00 medvetandehöjande
åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av europeiskt stöd

● Kampanjer på hemmaplan
● Förnyelser år fram till dags dato CONNECTOW och tidslinje
● Slutförande av vissa

lokala delikationer och stadstråk (hotspots)

15h00 –
... la Sucrerie

● avslutande
tal Franco Accordino
enhetschef, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

, Europeiska kommissionen Ivan Kusseneers


affärsutvecklingschef Citymesh Anne Masson
borgmästare i staden Wavre

● Dryckes- och nätverksögonblicket på La Sucreries balkong