Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicatie

Technologische resultaten van de TTC van december 2022

De Handels- en Technologieraad (TTC) fungeert als forum voor de EU en de VS om de aanpak van belangrijke handels- en technologische kwesties te coördineren en de trans-Atlantische samenwerking op basis van gedeelde democratische waarden te verdiepen. Tijdens de derde ministeriële bijeenkomst van de TTC hebben de EU en de VS overeenstemming bereikt over een aantal resultaten inzake technologische kwesties.

photograph taken at the meeting

Downloads

Factsheet - Technology outcomes of the TTC of December 2022
Downloaden