Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Технологични резултати от СТТ от декември 2022 г.

Съветът по търговия и технологии (СТТ) служи като форум за ЕС и САЩ за координиране на подходите за решаване на ключови търговски и технологични въпроси и за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество въз основа на споделени демократични ценности. На третата министерска среща на СТТ ЕС и САЩ постигнаха съгласие по редица резултати по технологични въпроси.

снимка, направена по време на заседанието

Документи за изтегляне

Factsheet - Technology outcomes of the TTC of December 2022
Изтегляне