Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Spoločný plán TTC pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a riadenie rizík

Cieľom spoločného plánu TTC medzi EÚ a USA je pokročiť v spoločných terminológiách a taxonómii, ale aj poskytnúť informácie pre naše prístupy k riadeniu rizík umelej inteligencie a dôveryhodnej umelej inteligencii na oboch stranách Atlantiku.

European Union and United States flag pins

Plán pomôže vytvoriť (ako ďalší krok) spoločnú databázu metrík na meranie dôveryhodnosti umelej inteligencie a metód riadenia rizík.  Má tiež potenciál informovať a presadzovať prístupy založené na spolupráci v medzinárodných normalizačných orgánoch v súvislosti s umelou inteligenciou.

Stiahnuté

TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management
Stiahnuť