Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Handels- och teknikrådets gemensamma färdplan för tillförlitlig AI och riskhantering

Den gemensamma färdplanen för handels- och teknikrådet mellan EU och USA syftar till att främja gemensamma terminologier och taxonomier, men också till att informera om våra strategier för AI-riskhantering och tillförlitlig AI på båda sidor av Atlanten.

European Union and United States flag pins

Färdplanen kommer att bidra till att (som ett nästa steg) bygga upp en gemensam databas med mått för att mäta AI-tillförlitlighet och metoder för riskhantering.  Det har också potential att informera och främja samarbetsstrategier i internationella standardiseringsorgan med anknytning till artificiell intelligens.

Dokument

TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management
Hämta