Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikácia

WiFi4EU – Najčastejšie otázky

Iniciatíva WiFi4EU prináša bezplatný Wi-Fi prístup k miestnym námestiam, parkom, knižniciam, školám atď. Oprávnené obce, spoločnosti inštalujúce sieť Wi-Fi a občania môžu nájsť relevantné informácie o postupoch a požiadavkách v často kladených otázkach.

Často kladené otázky WiFi4EU poskytujú informácie o kritériách oprávnenosti na zapojenie sa do iniciatívy, o registračných požiadavkách pre obce a spoločnosti inštalujúce sieť Wi-Fi, o podávaní prihlášok, o výberových konaniach a postupoch udeľovania grantov.

Často kladené otázky obsahujú aj informácie pre víťazné obce, ako aj pre registrované spoločnosti inštalujúce sieť Wi-Fi o vykonávaní a prevádzke iniciatívy WiFi4EU, platbách, portáli WiFi4EU, ochrane údajov, sieťach WiFi4EU SSID a ďalších. 

Najčastejšie otázky nájdete vo vašom preferovanom jazyku: 

 

Downloads

Bulgarian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Croatian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Czech_WiFi4EU_FAQ
Download 
Danish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Dutch_WiFi4EU_FAQ
Download 
English_WiFi4EU_FAQ
Download 
Estonian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Finnish_WiFi4EU_FAQ
Download 
French_WiFi4EU_FAQ
Download 
German_WiFi4EU_FAQ
Download 
Greek_WiFi4EU_FAQ
Download 
Hungarian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Irish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Italian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Latvian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Lithuanian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Maltese_WiFi4EU_FAQ
Download 
Polish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Portuguese_WiFi4EU_FAQ
Download 
Romanian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Slovakian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Slovenian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Spanish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Swedish_WiFi4EU_FAQ
Download