Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikacija

Najčešća pitanja WiFi4EU

Inicijativom WiFi4EU omogućuje se besplatan pristup bežičnom internetu lokalnim trgovima, parkovima, knjižnicama, školama i drugima! Općine koje ispunjavaju uvjete, poduzeća za instaliranje bežičnog interneta i građani mogu pronaći relevantne informacije o postupcima i zahtjevima u često postavljanim pitanjima.

U najčešćim pitanjima za WiFi4EU navode se kriteriji prihvatljivosti za sudjelovanje u inicijativi, zahtjevi za registraciju općina i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta, prijava, postupci odabira i dodjele.

Najčešća pitanja sadržavaju i informacije o provedbi i radu inicijative WiFi4EU, portalu WiFi4EU, zaštiti podataka, zaštiti podataka, WiFi4EU SSID mrežama itd. za općine koje su pobjedničke, kao i za registrirana poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. 

Pogledajte najčešća pitanja na željenom jeziku: 

BGCSDADEELENESIFIFRGAHRHU TOLTLVMTNL. PLPT М RO ROSISKSV

Downloads

Bulgarian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Croatian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Czech_WiFi4EU_FAQ
Download 
Danish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Dutch_WiFi4EU_FAQ
Download 
English_WiFi4EU_FAQ
Download 
Estonian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Finnish_WiFi4EU_FAQ
Download 
French_WiFi4EU_FAQ
Download 
German_WiFi4EU_FAQ
Download 
Greek_WiFi4EU_FAQ
Download 
Hungarian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Irish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Italian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Latvian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Lithuanian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Maltese_WiFi4EU_FAQ
Download 
Polish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Portuguese_WiFi4EU_FAQ
Download 
Romanian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Slovakian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Slovenian_WiFi4EU_FAQ
Download 
Spanish_WiFi4EU_FAQ
Download 
Swedish_WiFi4EU_FAQ
Download