Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikácia

5G pre univerzitnú nemocnicu (5G4UH)

Tento projekt zameraný na zdravotnú starostlivosť umožní priekopníkom špičkových lekárskych aplikácií a služieb elektronického zdravotníctva v nemeckej univerzitnej nemocnici vo Frankfurte.

Na obrázku sú znázornené syntetické informácie o projekte. Názov: 5G pre univerzitnú nemocnicu. Skratka: 5G4UH. Miesto: Nemecko. Žiadosti: zdravotná starostlivosť. Prevádzkovateľ mobilnej siete: Vodafone Nemecko. Príjemcovia a partneri: Univerzitná nemocnica vo Frankfurte. Technológia: Mobilná sieť 5G.

Na obrázku sú znázornené syntetické informácie o projekte. Názov: 5G pre univerzitnú nemocnicu. Skratka: 5G4UH. Miesto: Nemecko. Žiadosti: zdravotná starostlivosť. Prevádzkovateľ mobilnej siete: Vodafone Nemecko. Príjemcovia a partneri: Univerzitná nemocnica vo Frankfurte. Technológia: Mobilná sieť 5G.

Umiestnenie Nemecko – Frankfurt: Frankfurtská univerzitná nemocnica
Sektor Zdravie
Druh siete Mobilná sieť 5G
Začiatok projektu – dátum ukončenia (trvanie) Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025
(36 mesiacov)
Celkový rozpočet 4,5 milióna EUR
Príspevok EÚ 3,3 milióna EUR
Vedúci subjekt/vedúce organizácie Univerzitná nemocnica vo Frankfurte: Príjemca/poskytovateľ služieb všeobecného záujmu (SVZ)
Príjemcovia a partneri Vodafone Nemecko: Prevádzkovateľ mobilnej siete

Univerzitná nemocnica vo Frankfurte bude počas svojej prevádzky využívať širokú škálu služieb založených na 5G, čím zlepší poskytovanie služieb verejného zdravotníctva a prispeje k efektívnejším procesom a lepšiemu využívaniu zdrojov a lekárskych zručností.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu zavedie verejná mobilná sieť 5G v univerzitnom nemocničnom areáli vo Frankfurte v Nemecku. Táto sieť je už navrhnutá tak, aby sa neskôr mohla uviesť do prevádzky ako mobilná súkromná sieť (MPN) 5G, ak si to vyžadujú budúce prípady používania.

Čo poskytne?

Projekt vybuduje infraštruktúru mobilnej siete 5G na mieste s vysokou rýchlosťou a kapacitou dát, nízkym oneskorením, vysokou odolnosťou a bezpečnosťou údajov, čím sa univerzitnej nemocnici vo Frankfurte poskytne technologická základňa na vývoj a zavádzanie inovačných lekárskych aplikácií a optimalizáciu nemocničných systémov, čo umožní lepšiu starostlivosť a využívanie zdrojov. 

 

Ako to bude fungovať?

5G4UH umožní vývoj prípadov používania telemedicíny a optimalizované nemocničné procesy využívaním prenosu údajov v reálnom čase v rámci nemocničnej budovy, ako aj diaľkovej kliniky, lekárskym špecialistom a pohotovostným lekárom.

Konkrétne sa v rámci 5G4UH zavedie šesť hlavných prípadov použitia:

 • Mobilné ultrazvukové vyšetrenia;
 • Diaľková diagnostika COVID-19;
 • Digitálne zdravotné záznamy;
 • Optimalizácia interných a externých logistických procesov;
 • Komplexné poplachové systémy;
 • Nositeľné biosenzory, ktoré umožňujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti monitorovať pacientov v nemocnici a doma. 

V širšom zmysle 5G4UH umožní:

 • Telekonzultácie bez prerušenia a diaľkové monitorovanie pacientov, ktoré umožnia, aby sa starší pacienti a pacienti s chronickými ochoreniami dostali mimo konvenčného klinického prostredia;
 • Podpora klinického rozhodovania s cieľom umožniť lepšie a rýchlejšie rozhodovanie v situáciách vrátane prevencie sepsy, veliteľského centra nemocníc a tímov rýchlej reakcie, a to využívaním miestnych riešení v oblasti umelej inteligencie založených na cloude, ktoré v krátkom čase spracúvajú veľké množstvá údajov.
 • Zobrazovacia a intervenčná kontrola založená na systémoch s rozšírenou realitou (AR) a/alebo virtuálnou realitou (VR);
 • Poplašné a výpadkové systémy, napríklad v prípade požiaru, poruchy IT systémov, výpadku inkubátorov alebo pohotovostných miestností vytvorením stabilnej paralelnej rádiovej štruktúry vrátane mobilných tabletov a mobilných telefónov s cieľom zachovať starostlivosť o pacienta.

Okrem umožnenia inovačných aplikácií a služieb zdravotnej starostlivosti sa očakáva, že sieť 5G4UH bude:

 • Zlepšiť starostlivosť o pacientov;
 • Znížiť pracovné zaťaženie zamestnancov v dôsledku vysokej úrovne digitalizácie;
 • Zlepšiť využívanie zdrojov;
 • Zlepšiť konkurencieschopnosť;
 • Viesť k vykonávaniu právnych požiadaviek vrátane aktu o elektronickom zdravotníctve, aktu o digitálnej starostlivosti (DVG) a aktu o modernizácii digitálnej starostlivosti a ošetrovateľstva (DVPMG).

 

Ako sa vybuduje?

Projekt zavedie mobilnú súkromnú sieť 5G v rámci budovy 23 univerzitnej nemocnice Frankfurt, ktorá bude optimalizovaná pre prípady jej použitia a budúce každodenné procesy.

S cieľom podporiť širokú škálu potenciálnych prípadov použitia je sieť navrhnutá tak, aby fungovala v samostatnom a nesamostatnom režime (NSA), ako aj na zabezpečenie nadbytočnosti. Na to bude využívať frekvenčné spektrum v rozsahu od LTE 1800 a LTE 2 100 MHz do 3 500 MHz 5G New Radio (NR).

S cieľom zjednodušiť zavedenie interného pokrytia sa prostredníctvom jedného prístupového bodu budú vysielať tri frekvencie, ako aj súkromné spojenie na prepojenie s hlavným prechodom vo Frankfurte.

Infraštruktúra siete 5G na mieste bude poskytovať:

 • Rýchlosť zostupného spojenia 1 Gb/s a rýchlosť vzostupného spojenia 300 Mb/s;
 • Špičková priepustnosť dát 1 Gbps pri NR 3500 a stredná priepustnosť dát 200 Mbps pri 700 MHz a 1 Gb/s pri 3 500 MHz (NR);
 • Oneskorenie 25 – 35 ms (NSA);
 • Optické pripojenie s kabelážou lokálnej siete (LAN) na úrovni podlahy;
 • Redundancia (NSA) troch stĺpov s optickou optikou, ako aj smerového rádia (260 Mbps) na nadbytočnosť;
 • Zdokonalené mobilné širokopásmové pripojenie (eMBB), ako aj masívna komunikácia typu stroja (mMTC) a ultraspoľahlivá komunikácia s nízkym oneskorením ( URLLC) s LTE 3500 NR.

 

Ako je financovaný?

Celkový rozpočet projektu 5G4UH je 4,5 milióna EUR, z toho 3,3 milióna EUR v rámci programu Digitálne technológie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE)

 

Kto je zapojený?

Projekt 5G4UH riadi multidisciplinárne konzorcium, ktoré zahŕňa:

 • Vodafone Nemecko: Prevádzkovateľ mobilnej siete
 • Frankfurtská univerzitná nemocnica: ponuka služieb všeobecného záujmu (SVZ)

 

Ako sa dozviem viac o projekte?

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA)
kontakt s HaDEA

Viac informácií:

Súvisiace webové sídla a sociálne médiá: