Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Kódex správania EÚ proti nenávistným prejavom na internete: najnovšie hodnotenie poukazuje na spomalenie pokroku

Európska komisia tento týždeň zverejnila výsledky svojho siedmeho hodnotenia kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete.

graphic showing a keyboard with a return key in red with words "hate speech"

iStock photo Getty images plus

Tohtoročné výsledky žiaľ poukazujú na pokles výsledkov spoločností týkajúcich sa oznamovania a prijímania opatrení: počet oznámení preskúmaných spoločnosťami do 24 hodín klesol v porovnaní s poslednými dvoma monitorovaním z 90,4 % v roku 2020 na 81 % v roku 2021 a 64,4 % v roku 2022.

Tlačová správa v plnom znení