Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU:s uppförandekod mot hatpropaganda på nätet: den senaste utvärderingen visar att framstegen har avtagit

I veckan offentliggjorde Europeiska kommissionen resultaten av sin sjunde utvärdering av uppförandekoden för att motverka olaglig hatpropaganda på nätet.

graphic showing a keyboard with a return key in red with words "hate speech"

iStock photo Getty images plus

Årets resultat visar tyvärr en minskning av företagens resultat när det gäller anmälan och åtgärder: antalet anmälningar som granskades av företagen inom 24 timmar minskade jämfört med de två senaste övervakningsförfarandena, från 90,4 % 2020 till 81 % 2021 och 64,4 % 2022.

Fullständigt pressmeddelande