Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí: Komisia navrhuje nové pravidlá na ochranu detí

Komisia dnes navrhla nové právne predpisy EÚ, ktorými chce predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí online a bojovať proti nemu.

Top view image of two kids lying on the floor and playing with tablet and smartphone watching movie or gaming.

iStock photo Getty images plus

Keďže len v roku 2021 bolo na celom svete nahlásených 85 miliónov obrázkov a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, pričom mnohé ďalšie obrázky a videá sú nenahlásené, sexuálne zneužívanie detí je rozšírené. Pandémia COVID-19 tento problém ešte zhoršila, pričom nadácia Internet Watch zaznamenala 64 % nárast oznámení o potvrdenom sexuálnom zneužívaní detí v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tlačová správa v plnom znení