Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Bleskové informácie o výsledkoch výzvy: Opatrenia na zavádzanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dôvery

Toto sú výsledky hodnotenia návrhov predložených v rámci výzvy na zavedenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dôvery v rámci programu Digitálna Európa.

Identifikačná výzva:  DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04 


Témy:

  • DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-PODPORA – POMOC
  • DIGITÁLNA-ECCC-2023 – ZAVÁDZANIE – KYBERNETICKÁ – 04 – CIVILNÁ OBRANA 
  • DIGITAL-ECCC-2023 – DEPLOY-CYBER-04-NORMALIZÁCIA
  • DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-PRÁVNE PREDPISY EÚ

Agentúra teraz dokončila hodnotenie návrhov predložených v rámci uvedenej výzvy.

Žiadatelia boli informovaní o výsledkoch hodnotenia svojich návrhov.

 

Viac informácií o:

Stiahnuté

Call results: Deployment actions in the area of Cybersecurity and Trust
Stiahnuť