Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Īsa informācija par uzaicinājuma rezultātiem: Izvēršanas darbības kiberdrošības un uzticēšanās jomā

Tie ir to priekšlikumu izvērtēšanas rezultāti, kas iesniegti uzaicinājumā “Izvēršanas darbības kiberdrošības un uzticēšanās jomā” saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”.

ID uzaicinājums:  DIGITAL-ECCC-2023-IZVĒRŠANA-KIBER-04 


Temati:

  • DIGITAL-ECCC-2023 — IZVĒRŠANA-KIBER-04-ATBALSTS
  • DIGITAL-ECCC-2023-IZVĒRŠANA-KIBER-04-CIVILĀ AIZSARDZĪBA 
  • DIGITAL-ECCC-2023-IZVĒRŠANA-KIBER-04-STANDARTIZĀCIJA
  • DIGITAL-ECCC-2023-IZVĒRŠANA-KIBER-04-ES TIESĪBU AKTI

Aģentūra tagad ir pabeigusi izvērtēt priekšlikumus, kas iesniegti saistībā ar iepriekš minēto uzaicinājumu.

Pieteikuma iesniedzēji ir informēti par savu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātiem.

 

Uzziniet vairāk par:

Lejupielādēšanai

Call results: Deployment actions in the area of Cybersecurity and Trust
Lejupielādēt