Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Spoločné vyhlásenie: EÚ a Singapur sa dohodli na urýchlení krokov smerom ku komplexnému digitálnemu partnerstvu

Komisár EÚ Thierry Breton a singapurský minister pre obchodné vzťahy S. Iswaran sa dohodli, že urýchlia kroky smerom ku komplexnému a na budúcnosť orientovanému digitálnemu partnerstvu medzi EÚ a Singapurom.

graphic showing a handshake between 2  hands of digital interconnected nodes

iStock photo Getty images plus

Opätovne potvrdili svoju spoločnú ambíciu začleniť pevný a dlhodobý vzťah medzi EÚ a Singapurom do digitálnej oblasti a rozšíriť dvojstrannú digitálnu spoluprácu a obchod ako podobne zmýšľajúcich partnerov.

Viac informácií a úplné spoločné vyhlásenie