Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Съвместно изявление: ЕС и Сингапур се споразумяват да ускорят стъпките към всеобхватно партньорство в областта на цифровите технологии

Комисарят на ЕС Тиери Бретон и министър-председателят на Сингапур, отговарящ за търговските отношения S Iswaran, се споразумяха да ускорят стъпките към всеобхватно и ориентирано към бъдещето партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Сингапур.

graphic showing a handshake between 2  hands of digital interconnected nodes

iStock photo Getty images plus

Те потвърдиха отново общата си амбиция да включат стабилните и дългогодишни отношения между ЕС и Сингапур в цифровата сфера и да разширят двустранното цифрово сътрудничество и търговия като единомислещи партньори.

Повече информация и пълно съвместно изявление