Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Priporočilo o usklajenem načrtu izvajanja za prehod na pokvantno kriptografijo

To priporočilo Komisije spodbuja države članice, naj razvijejo celovito strategijo za sprejetje post-kvantne kriptografije, da se zagotovi usklajen in usklajen prehod med različnimi državami članicami in njihovimi javnimi sektorji.

V strategiji bi bilo treba opredeliti jasne cilje, mejnike in časovne okvire, na podlagi katerih bi se opredelil skupni časovni načrt za izvajanje kriptografije po kvantu. To bi moralo privesti do uvedbe tehnologij post-kvantne kriptografije po vsej Uniji v obstoječe sisteme javne uprave in kritične infrastrukture prek hibridnih shem, ki lahko kombinirajo post-Quantum kriptografijo z obstoječimi kriptografskimi pristopi ali s porazdelitvijo kvantnih ključev.

Priporočilo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU spodaj.

Morda vas bo zanimalo tudi več informacij o kvantnih politikah EU.

Datoteke za prenos

C_2024_2393_1_BG
Prenesi 
C_2024_2393_1_CS
Prenesi 
C_2024_2393_1_DA
Prenesi 
C_2024_2393_1_DE
Prenesi 
C_2024_2393_1_EL
Prenesi 
C_2024_2393_1_EN
Prenesi 
C_2024_2393_1_ES
Prenesi 
C_2024_2393_1_ET
Prenesi 
C_2024_2393_1_FI
Prenesi 
C_2024_2393_1_FR
Prenesi 
C_2024_2393_1_GA
Prenesi 
C_2024_2393_1_HR
Prenesi 
C_2024_2393_1_HU
Prenesi 
C_2024_2393_1_IT
Prenesi 
C_2024_2393_1_LT
Prenesi 
C_2024_2393_1_LV
Prenesi 
C_2024_2393_1_MT
Prenesi 
C_2024_2393_1_NL
Prenesi 
C_2024_2393_1_PL
Prenesi 
C_2024_2393_1_PT
Prenesi 
C_2024_2393_1_RO
Prenesi 
C_2024_2393_1_SK
Prenesi 
C_2024_2393_1_SL
Prenesi 
C_2024_2393_1_SV
Prenesi