Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

Stanje digitalnega desetletja 2024

      How digital is the EU?

Komisija je objavila drugo poročilo o stanju digitalnega desetletja, ki vsebuje celovit pregled napredka pri prizadevanjih za doseganje digitalnih ciljev, določenih za leto 2030 v okviru programa politike Digitalno desetletje. Letos je poročilu prvič priložena analiza nacionalnihstrateških časovnih načrtov za digitalno desetletje, ki so jih predstavile države članice, v kateri so podrobno opisani načrtovani nacionalni ukrepi, dejavnosti in financiranje za prispevanje k digitalni preobrazbi EU.