Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

Komisija predstavlja nove pobude za digitalne infrastrukture prihodnosti

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komisija je predstavila vrsto možnih ukrepov za spodbujanje inovacij, varnosti in odpornosti digitalnih infrastruktur. Namen tega svežnja o digitalni povezljivosti je začeti razpravo o konkretnih predlogih z zainteresiranimi stranmi, državami članicami in podobno mislečimi partnerji o tem, kako oblikovati prihodnjo politiko EU. Prihodnja konkurenčnost evropskega gospodarstva je odvisna od teh naprednih digitalnih omrežnih infrastruktur in storitev, saj je hitra, varna in razširjena povezljivost bistvena za uvajanje tehnologij, ki nas bodo popeljale v svet prihodnosti.