Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Posvetovanja

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (163)


CONSULTATION |
Ocena akta o kibernetski varnosti

Komisija je začela ocenjevanje uredbe o kibernetski varnosti (Uredba (EU) 2019/881) v skladu s členom 67 te uredbe.

CONSULTATION |
Akt o digitalnih storitvah – izvajanje neodvisnih revizij

Namen te delegirane uredbe je določiti potrebna pravila za postopke, metodologijo in predloge, ki se uporabljajo za revizije zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov, kot zahteva akt o digitalnih storitvah.

CONSULTATION |
Delegirana uredba o dostopu do podatkov iz akta o digitalnih storitvah

Novi okvir za dostop preverjenih raziskovalcev do podatkov z zelo velikih spletnih platform in zelo velikih iskalnikov je ključni ukrep akta o digitalnih storitvah za povečanje preglednosti in odgovornosti platform. Komisija sprejme delegirane akte, s katerimi podrobneje opredeli pogoje, pod katerimi naj bi potekala souporaba podatkov, in namene, za katere se podatki lahko uporabljajo, ter ustrezne postopke, pri čemer upošteva pravice in interese udeleženih akterjev ter po potrebi neodvisne svetovalne mehanizme.

CONSULTATION |
Poziv k predložitvi dokazov: Virtualni sveti (metaverss)

Evropska komisija bo razvila vizijo za nastajajoče virtualne svete (npr. metaverze) na podlagi spoštovanja digitalnih pravic ter zakonodaje in vrednot EU. Vaš prispevek bomo upoštevali pri nadaljnjem razvoju in izboljšanju te pobude.