Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Posvetovanja

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (154)

Highlight


CONSULTATION |
Javno posvetovanje o izvajanju akta o digitalnih trgih

V osnutku izvedbene uredbe, ki je zdaj na voljo javnosti za povratne informacije, so podrobno opisani postopkovni vidiki, povezani z izvrševanjem akta o digitalnih trgih, kot je med drugim pravica strank do zaslišanja in dostopa do spisa, ter elementi, vključeni v obrazce za priglasitev.

CONSULTATION |
Akt o kibernetski odpornosti

Izdelki in storitve informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ob novih izzivih ustvarjajo priložnosti za gospodarstva in družbe EU. Kadar je vse povezano, lahko kibernetski incident vpliva na celoten ekosistem in ovira gospodarske ali družbene dejavnosti.

CONSULTATION |
Civilna odgovornost – prilagoditev pravil o odgovornosti digitalni dobi in umetni inteligenci

Namen tega javnega posvetovanja je: potrdi ustreznost vprašanj, opredeljenih v oceni direktive o odgovornosti za proizvode iz leta 2018 (npr. kako direktivo uporabljati za proizvode v digitalnem in krožnem gospodarstvu), ter zbere informacije in mnenja o tem, kako izboljšati Direktivo (oddelek I); zbiranje informacij o potrebi in možnih načinih za obravnavo vprašanj, povezanih zlasti s škodo, ki jo povzročijo sistemi umetne inteligence, kar zadeva direktivo o odgovornosti za proizvode in nacionalna pravila o civilni odgovornosti (oddelek II).