Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

305 dezinfekčních robotů dodávaných do nemocnic v celé EU

Evropská komise dokončila dodání 305 dezinfekčních robotů v rámci opatření přijatých v rané fázi pandemie COVID-19 s cílem zmírnit zátěž nemocnic v celé EU.

photo of a  person holding a tablet and steering a disinfection robot in a hospital room

UVD robots Denmark

Tato akce měla rozpočet ve výši až 12 milionů EUR v rámci nástroje pro mimořádnou podporu (ESI). Roboti rychle a bezpečně dezinfikují místnost pro pacienty standardní velikosti. Tím pomáhají zmírnit tlak na nemocniční personál a zároveň poskytují pacientům větší ochranu před infekcí patogeny. Nemocnice ve všech 27 členských státech využívaly darovaného dezinfekčního robota. Neplánuje se žádné opakování akce. Akce ukázala přínosy dezinfekčních robotů, které mohou být nesmírně užitečné v nemocnicích i v jiných veřejných prostorách.